Proper vliegen op afval

Vliegen met biobrandstof die de voedselprijzen niet de hoogte in jaagt, komt binnenkort weer een stap dichterbij.

Biofuels van de eerste generatie gaven biobrandstof een slechte naam omdat ze op basis van voedingsgewassen werden gemaakt, zoals soja, koolzaad en maïs. De biobrandstofindustrie vond zichzelf ondertussen opnieuw uit en stortte zich op afval en gewassen die niet met de voedselproductie in conflict komen. Een comité dat de standaarden voor luchtvaartbrandstof bepaalt, gaf onlangs groen licht voor het gebruik van een 50/50 mix van traditionele kerosine met brandstof afkomstig van organisch afval en niet-voedingsvezels, zoals algen en houtsnippers. De voorlopige goedkeuring van de brandstofmix geeft groen licht aan Lufthansa voor testvluchten met biobrandstoffen geproduceerd op basis van jatropha, vlasdodder en dierlijke mest.

Een markt van 95 miljard
De markt voor vliegtuigbrandstof vertegenwoordigt meer dan 95 miljard euro per jaar. Deze gigantische markt wordt weldra het speelterrein van biobrandstofproducenten als AmyrisCodexisGevo en Solazyme enAbengoa. Ook multinationals als Honeywell proberen hun deel van de biobrandstofkoek veilig te stellen. Ondertussen werken verschillende bedrijven aan het opzetten van biobrandstofproductie-eenheden over de hele wereld. Vliegtuigbouwers als Airbus en Boeing, dat een witboek over biobrandstof publiceerde, geven aan dat biobrandstof geen groen schaamlapje is maar een blijver. Luchtvaartmaatschappijen denken daarbij uiteraard aan hun imago, maar toch ook vooral aan hun portemonnee. Vanaf januari 2012 voorziet de Europese Commissie emissiehandel voor vliegtuigexploitanten, waardoor ze worden aangemoedigd om minder conventionele fuel te gebruiken.

SN Brussels
Bij SN Brussels Airlines heet het dat ‘er nog geen concrete plannen zijn met biofuels, maar we volgen de zaak van zeer nabij op. Met name door onze alliantie met Lufthansa blijven we perfect op de hoogte van de resultaten van hun testvluchten met biofuels. Of en wanneer SN Brussels biofuels zal gebruiken, daarvoor is het nu nog te vroeg.’ SN Brussels wijst er op dat in het kader van haar programma b.green nu al de uitstoot van duizenden tonnen CO2 wordt vermeden, door indien mogelijk met kleinere toestellen te vliegen, door op allerlei manieren het gewicht van de toestellen en hun inhoud te beperken, door de piloten fuel-efficiënt te laten vliegen en door via het SESAR-project de toestellen zo zuinig mogelijk te laten aanvliegen op Brussel.

 

Gepubliceerd in Argus Actueel