Windmolen zkt. batterij

Vroeger was het simpel: kernenergie, gas en  steenkool zorgden in landen als België en Nederland  voor een constante stroomvoorziening. Nu Europa groene stroom als de toekomst oplegt, rijst een probleem. Want als de zon niet schijnt of de wind niet waait, is er ook geen stroom.

Afgelopen zomer bleek dat de Belgische regering drastische maatregelen wil treffen mocht er deze winter een stroomtekort ontstaan, nu drie kernreactoren stilliggen. In uiterste nood zullen in elke provincie een aantal gemeenten urenlang van het net gekoppeld worden om een totale black-out te vermijden. Het verouderde Belgische kerncentralepark laat het geregeld afweten en de laatste jaren is te weinig in alternatieve stroombronnen geïnvesteerd. Ook van energie-opslag en stroomuitwisseling met andere Europese landen is tot nog toe te weinig werk gemaakt.

Nederland en België bengelen met respectievelijk 4,5% en 6,8% groene stroom, vooral wind- en zonne-energie, onderaan het Europese peloton. Het lastige aan hernieuwbare energie is dat het niet noodzakelijk hard waait of zonovergoten is als we veel energie nodig hebben. Om in de toekomst nog genoeg stroom te hebben, moeten we inzetten op de combinatie van een slim elektriciteitsnetwerk, de verbinding van elektriciteitsnetwerken in Europa en lange- en kortetermijnopslag van energie.

‘De Europese Unie stelt 80% CO2-reductie voorop tegen 2050’, zegt Fokko Mulder van de TU Delft. ‘Als we dat willen halen, kunnen we niet anders dan inzetten op hernieuwbare energieopwekking in combinatie met energieopslag.’ Mulder is houder van de leerstoel Materialen voor Geïntegreerde Energiesystemen. De grote uitdaging bestaat erin om de productie- en opslagsystemen zo te ontwerpen dat ze volstaan om aan de stroomvraag te voldoen. Overcapaciteit installeren is weggegooid geld, maar te weinig productie en/of opslag kan leiden tot de gevreesde black-outs. Er is echter nog heel wat werk aan de winkel om de efficiëntie, capaciteit en rendabiliteit van energieopslagsystemen te verhogen.

Lees meer in EOS oktober 2014